VEMI

VEMI on erahuvialakoolidele mõeldud infohaldussüsteem. Palume iga Erki Noole Kergejõustikukooliga liituva uue õpilase eestkostjal registreeruda VEMI kasutajaks.

Palume VEMI andmetesse märkida lapse eestkostjate e-posti aadressid, mida pidevalt kasutatakse, sest infovahetus, sh. kiireloomuliste teadete ja arvete edastamine koolilt lapsevanemale toimub VEMI-sse märgitud aadresside vahendusel. Kui süsteemi märgitud e-posti aadress muutub, palume kasutajal endal koheselt muuta aadress ka VEMI-s.

Ühe ja sama lapse saab registreerida ainult ühe lapsevanema VEMI kontole. Seega on otstarbekas registreeruda lapsevanemal, kes üldjuhul õppemaksu tasub. Teine lapsevanem saab soovi korral meie poolt läbi süsteemi saadetava info, kui tema e-posti aadress lisatakse süsteemi teise aadressina.

Õppemaksud tasutakse Spordiklubi Elite Sport VEMI-ga seotud Swedbank kontole IBAN: EE86 2200 2210 6092 1487

VEMI annab registreerunud lapsevanemale sisselogimise järgselt viitenumbri, mis kuvatakse Minu andmed lehel esimese väljana. See viitenumber on tarvis märkida igakuisel õppemaksude tasumisel pangaülekande viitenumbriks. Ilma viitenumbrita ei saa makset sooritada!

Juhul kui õppemaksu tasub mõni kuu üks ja teine kuu teine isik, siis tuleb ülekandel kasutada ikka ühte ja sama viitenumbrit. St. kõik maksete sooritajad peavad teadma viitenumbrit.

Kui lapsevanem ei ole tasunud õppemaksu õigele pangakontole ja pole lisanud viitenumbrit, siis ei kajastu õppemaksuna tasutud summa ka süsteemi poolt Maksu- ja Tolliametile genereeritavas deklaratsioonis ning tulumaks jääb tagastamata.

VEMI-ga liitumise juhend.

Sisene VEMI süsteemi siit.

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.