KOV sporditegevuse toetused. Iga-aastane lapse spordiklubi kinnitamine.

7-19 aastasele õpilasele, kes saab meie poolt koostatava õppemaksu arve perioodil rahvastikuregistri järgse elukoha kohaliku omavalitsuse (KOV) sporditegevuse toetust, mis makstakse Spordiklubile Elite Sport (Klubi), kehtivad meie õppemaksude tabelis märgitud KOV toetusega õpilase madalamad õppemaksud.

NB! Uued liitujad. MItmete KOVide nagu Tallinna linn, Viimsi vald kehtestatud korra järgi ei ole meil võimalik Klubiga liitunud uusi harrastajaid liitumise aastal Klubile makstavate toetuste taotlustesse lisada ja neile toetust taotleda. Seetõttu kehtib uutele liitujatele kõrgem õppemaks seni kuni liituja hakkab saama läbi Klubi järgmise kalendriaasta sporditegevuse toetust. Jooksval aastal saab Klubi üksnes asendada toetust saanud Klubist lahkujaid uute liitujatega. Lahkujad asendatakse sama vanusegrupi uute liitujatega, kel puudub sel hetkel õppemaksu võlgnevus, liitumise järjekorras.

Kergejõustiku puhul on Tallinna linna ja enamuse valdade sporditegevuse toetus nähtud ette treeningutel osalejatele, kes on kalendriaasta, milliseks toetust taotletakse 1.jaanuariks 7-18 aastased. Mõnes vallas on lapsevanemal võimalus taotleda toetust ka noorematele lastele. NB! Mitme valla puhul on sporditegevuse toetuse saamise eelduseks mõlema lapsevanema rahvastikuregistri järgse sissekirjutuse olemasolu antud vallas kogu toetuse saamise perioodi vältel.

Üldjuhul peab klubi poolt taotletavate toetuste puhul (nt. Tallinn, Viimsi) alla 18 aastase harrastaja lapsevanem KOVi e-teeninduse kaudu igal aastal uuesti tähtajaks kinnitama, millisele spordiklubile tema lapse toetus eraldatakse, 18 aastaseks saanud noor peab kinnituse tegema ise. Kui toetust ei maksta Klubile meist olenematutel põhjustel, kehtivad õpilasele kõrgemad õppemaksud. 

TALLINNA LINN ja VIIMSI VALD: taotluse esitab klubi, tähtaeg aastaks 2024 oli 1.november 2023. 2024. aasta lapse spordiklubi kinnitamise viimane tähtaeg lapsevanemale oli 1.detsember 2023. 2016-2005 sünniaasta: kinnituse peab tegema lapsevanem. 2005 sündinud, kes on juba 18.aastased: kinnituse peab tegema noor ise.

Tallinn ja Viimsi link: Sisene spordiklubi kinnitamiseks siit!          Loe: Kinnituse tegemise täpne juhend                             

HARKU VALD: taotluse esitab klubi, lapsevanema kinnitus vajalik ainult mitme huviringi korral läbi: e-teeninduse.

SAUE VALD: taotluse esitab klubi, lapsevanema kinnitus vajalik ainult mitme huviringi korral läbi e-teeninduse.

RAE VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Rae valla laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis.

JÕELÄHTME VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemine.

KIILI VALD. Toetuse taotluse esitab lapsevanem. Loe: Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord.

Teistes linnades või valdades sissekirjutust omavate laste vanematel palume uurida võimaliku KOV toetuse kohta kohalikust omavalitsusest.

© Spordiklubi Elite Sport MTÜ veebilehe sisu ei ole lubatud reprodutseerida, töödelda, vahendada, kopeerida ega avaldada tervikuna ega osaliselt ilma Spordiklubi Elite Sport loata.